Thời gian
27-07-2018 07:30 - 29-07-2018 21:15
Địa điểm
YDC sẽ thông báo trước ngày diễn ra khóa học 2 tuần
Phí chính thức
7.500.000 đồng
Phí ưu đãi
7.125.000 đồng
Anh/Chị có con trong độ tuổi nào?
  • Lớp 7 đến 12

Khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005