119 banner
Thời gian
14-01-2018 18:30 - 08-04-2018 21:30
Địa điểm
Tòa nhà 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, P.1
Mức phí
6.700.000 đồng

Khách hàng