115 banner
Thời gian
18-03-2018 14:00 - 27-05-2018 17:00
Địa điểm
Lầu 7, số 22 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. Đakao, Q.1
Phí chính thức
7.000.000 đồng
Phí ưu đãi
5.950.000 đồng

Thông tin Khoá học Tôi Tài Giỏi! Bạn Cũng Thế! CHUYÊN SÂU HỌC TẬP:

Khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005