Thời gian
07-06-2018 18:00 - 10-06-2018 19:00
Địa điểm
Vườn Quốc Gia Núi Chúa Phan Rang - Ninh Thuận
Phí chính thức
7.000.000 đồng
Phí ưu đãi
6.300.000 đồng
Khu vực Đăng ký
TP. Hồ Chí Minh

Đối tượng: lớp 7 - 12

Khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005