Thời gian
15-06-2017 07:30 - 18-06-2017 18:00
Địa điểm
Chiến khu D - Đồng Nai
Phí chính thức
7.000.000 đồng
Phí ưu đãi
6.650.000 đồng
Khu vực Đăng ký
TP. Hồ Chí Minh

Khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005