31 banner
Thời gian
10-02-2018 08:00 - 12-02-2018 18:00
Phí chính thức
3.500.000 đồng
Phí ưu đãi
2.900.000 đồng
Anh/Chị có con trong độ tuổi nào?
  • Lớp 1 đến 3

Khóa học Bee Project dành cho học sinh lớp 1-3 diễn ra ngày 10,11,12/02/2017 

Học phí chính thức : 3.500.000 đ

Chính sách học phí ưu đãi 

Khách hàng

Nhập ngày sinh theo cú pháp dd-mm-yyyy. Ví dụ: 17-10-2005